• English
  • Hrvatski

JAMES BALDWIN Eden največjih piscev 20. stoletja, mojster številnih zvrsti, od esejev do romanov, pesmi ter dramskih besedil, v katerih je izhajal iz integritete tlačenih; govorec, ki je aktivistične javne nastope o rasizmu, družbenih razredih, spolnih usmerjenostih povzdignil na raven neprimerljivega, dinamitnega zaklinjanja in terjanja sprememb.

Ustvarjalni proces Ustvarjalni proces

Tisto, po čemer se umetnik najbolj razlikuje od drugih ljudi, je menda to, da mora pri sebi dejavno gojiti nekaj, čemur se oni po nujnosti…

Več >>

Zakaj sem nehal sovražiti Shakespearja Zakaj sem nehal sovražiti Shakespearja

Predstavljam si, da je vsak, ki piše v angleškem jeziku, nekoč v življenju sovražil Shakespearja, se odmaknil od tega strahovitega dosežka z neke vrste bolestno…

Več >>