• English
  • Hrvatski

KATJA PRAZNIK Izredna profesorica na Državni univerzi New York v Buffalu (ZDA) ter avtorica knjig Paradoks neplačanega umetniškega dela (Založba Sophia, 2016) in Art Work: Invisible Labour and the Legacy of Yugoslav Socialism (University of Toronto Press, 2021), ki je pod naslovom Delo umetnosti: nevidno delo in zapuščina jugoslovanskega socializma nedavno izšla v slovenskem prevodu pri Založbi Maska. V svojem raziskovalnem in političnem delu se ukvarja s problemom neplačanega dela in delavskim organiziranjem na polju kulture produkcije, je podbudnica in soustanoviteljica sindikata Zasuk ter inciative Kulturna inšpekcija dela ter soavtorica zbornika Which Side Are You On: Ideas for Reaching Fair Working Conditions in the Arts (2022), ki ga je izdala mednarnodna mreža uprizoritvenih umetnosti IETM. Foto: Ela Elizabeta Romih.

Feministični pristop k zanikani ekonomiji umetnosti Feministični pristop k zanikani ekonomiji umetn...

Objavljamo poglavje iz knjige Delo umetnosti. Nevidno delo in zapuščina jugoslovanskega socializma Katje Praznik. Besedilo poglavja je v nekaterih delih skrajšano in preurejeno za spletno…

Več >>